Hvorfor Kirkebemanding?


Spar tid

Der bruges i dag al for meget tid på at bemande kirkelige tjenester og -handlinger.

Spørg mange fra Kirkebetjeningen på én gang

Du kan let sende en opgave ud til et helt provsti, stift eller flere stifter.

Sidste øjebliksopgaver

Kirkebemanding gør det lettere at bemande generelt, samt i sidste øjeblik.

Hurtigt svar

Kirkebemanding forkorter afstanden mellem kirke og kirkebetjening.

Nye ansigter i din kirke

Med Kirkebemanding får du adgang til vores store database af gratis oprettet Kirkebetjening.
Derved får du ofte anmodninger om at løse opgaver fra Kirkebetjening du ikke allerede kender.

Hvordan fungerer Kirkebemanding?


Èn platform til alle opgaver

Kirkebemanding er platformen for opgaver i danske kirker.

Opret din opgave

Kirken udsender opgaver, og en eller flere fra Kirkebetjeningen anmoder om opgaven og Kirken vælger i sidste ende hvem der får opgave

Når du har tid!

Det hele sker når hver især har tid, og ventetid og opfølgning elimineres.

Kirkebemanding henvender sig til


Kirke:

Præst

Daglig leder

Kordegn

Menighedsråd

Kirkesanger

Organist

Bedemænd

Opgavetagere:

Organister

Kirkesangere

Kordegne

Gravere

Kirketjenere

Solister

Foredragsholdere

Set fra Kirkebetjeningen


Èn central platform

Kirkebetjening har i øjeblikket ikke én central platform at modtage opgaver på.

Optimer din arbejdsuge

Kirkebetjening kan via Kirkebemanding optimere sin arbejdstid og -uge ved at kunne se, hvilke opgaver de kan byde ind på i deres nærområde, ét sted.

Set fra kirken


Èn central platform

Kirken har i øjeblikket ikke én central platform at udsende opgaver på.

Spar tid

Kirken sparer tid ved, at kunne få fat på alle relevante faggrupper til varetagelse af opgaver, ét sted.

Minimal opfølgning

Kirkebemanding minimerer opfølgning og ventetid i forbindelse med opgaveuddeling.