Hvorfor Kirkebemanding?


Spar tid

Der bruges i dag al for meget tid på at bemande kirkelige tjenester og -handlinger.

Gør processen simpel

Det primære problem er processen omkring koordinering og opfølgning.

Sidste øjebliksopgaver

Kirkebemanding gør det lettere at bemande generelt, samt i sidste øjeblik.

Hurtigt svar

Kirkebemanding forkorter afstanden mellem kirke og kirkebetjening.

Prøv i 2 måneder GRATIS

Nye kirker kan prøve Kirkebemanding gratis i 2 måneder.
Er I ikke tilfreds, kan abonnementet opsiges uden omkostning. Opret din kirke i dag!

Hvordan fungerer Kirkebemanding?


Èn platform til alle opgaver

Kirkebemanding er platformen for opgaver i danske kirker.

Opret din opgave

Kirken udsender opgaver, og Opgavetager vælger den opgave som passer og Kirken vælger i sidste ende hvem der får opgave

Når du har tid!

Det hele sker når hver især har tid, og ventetid og opfølgning elimineres.

Kirkebemanding henvender sig til


Kirke

Præst

Daglig leder

Kordegn

Menighedsråd

Kirkesanger

Organist

Bedemænd

Opgavetagere

Organister

Kirkesangere

Kordegne

Gravere

Kirketjenere

Solister

Foredragsholdere

Set fra Kirkebetjeningen


Èn central platform

Kirkebetjening har i øjeblikket ikke én central platform at modtage opgaver på.

Optimer din arbejdsuge

Kirkebetjening kan via Kirkebemanding optimere sin arbejdstid og -uge ved at kunne se, hvilke opgaver de kan byde ind på i deres nærområde, ét sted.

Set fra kirken


Èn central platform

Kirken har i øjeblikket ikke én central platform at udsende opgaver på.

Spar tid

Kirken sparer tid ved, at kunne få fat på alle relevante faggrupper til varetagelse af opgaver, ét sted.

Minimal opfølgning

Kirkebemanding minimerer opfølgning og ventetid i forbindelse med opgaveuddeling.